Překlady + tlumočení

Vnější 15, 141 00 Praha 4

IČO 12594326

DIČ CZ4801100034


tel. 241 482 072, 224 142 517

fax 241 482 072, 224 142 312


e-mail: petr@kautsky.cz

Tlumočení konferenční, simultánní, konsekutivní - ITALŠTINA
Překlady: ITALŠTINA <--> ČEŠTINA

člen Asociace konferenčních tlumočníků
člen Jednoty tlumočníků a překladatelů
člen Obce překladatelů